Logset garanti

Custom field

Alla Logsets produkter har en omfattande garanti. Garantiperioden för en ny maskin, oberoende av maskinmodell, är 2 000 brukstimmar eller 1 år, räknat från leveransdatum. Garantin gäller de produktions- och materialfel som uppdagats under garantitiden.

Originala Logset reservdelar har en garantiperiod på sex månader från inköpsdatum, förutom bruksdelar där garantiperioden är kortare.  

Om du har frågor gällande Logset garanti kan du mejla oss på warranty@logset.fi eller ringa garantichef Marcus Fröberg, 040 770 9866.

Marcus Fröberg
Marcus Fröberg
Garantichef
+358 40 770 9866
fornamn.efternamn(at)logset.fi