Nyheter

24/03/2020

ÅR 2019 VAR ETT REKORDÅR FÖR LOGSET

För skogsmaskinstillverkaren Logset Ab var 2019 ett rekordår då omsättningen steg till 48.0 miljoner euro (2018: 40.1 miljoner euro) och affärsvinsten landade på 2.5 miljoner euro (2018: 1.6 miljoner euro). Omsättningen och resultatet var de största någonsin.

Under 2019 satsade Logset på tillväxt och utvecklingen av återförsäljarnätverket. Logset grundade ett dotterbolag med namnet Logset Inc. i Ottawa i Kanada. Tre anställda från Kvevlax flyttade dit för att starta upp verksamheten. Logset grundade även ett försäljningsbolag i Sverige med namnet Logset Sverige Filial. Försäljningsbolaget ansvarar för försäljningen i Södra Sverige och Danmark, samt stöder alla återförsäljare i Skandinavien. I Brasilien fördjupade Logset sitt samarbete med återförsäljaren Pesa CAT genom att utvidga återförsäljaravtalet till två nya delstater i Södra Brasilien. De marknadsområden som utvecklades bäst under året var Kanada, USA, Brasilien och Spanien, samt Tjeckien och Storbritannien.

Under 2019 lanserade Logset bland annat den mellanstora hybridskördaren Logset 8H GTE Hybrid och Stage 5 motorfamiljen till maskiner under 130 kW. Den nya hybridskördaren vann två olika pris: i Frankrike valdes skördaren till Årets Skogsmaskin och i Österrike tilldelades maskinmodellen ett Innovationspris. Hybridskördaren har uppfyllt kundernas förväntningar och gällande produkten kan bolaget nu koncentrera sig på maskinens försäljning och att utvidga produktens marknadsområde.

Under första delen av år 2020 har marknadsläget blivit betydligt sämre. I början av året sjönk efterfrågan på skogsmaskiner. I Finland påverkades den svaga efterfrågan av Pappersförbundets och Skogsindustrins oenigheter gällande kollektivavtalet. Världsmarknaden för sågat virke har däremot varit mättad en längre tid på grund av tvångsavverkningar på områden med stormfälld skog i Centraleuropa och spridningen av skadeinsekter som förstör virke i Nordamerika och Europa. Priset på det sågade virket hade sjunkit rejält redan innan coronavirus pandemin spred sig i världen. De nuvarande riskerna är världens ekonomiska situation och hälsotillståndet, samt hur försäljningen utvecklas. Logset tror fortfarande att den planerade tillväxten 2020 kan uppnås trots störningarna orsakade av coronaviruset.