Nyheter

12/12/2018

Borttagning av överståndare

Borttagning av överståndare lyckas bättre med stort skördaraggregat

I en granskog i byn Vuodenkoski pågår avverkning av överståndare, som i den här skogen innebär att björkarna tas bort så att de kvarlämnade granarna ska ha mer utrymme att växa. Mellan träden arbetar Ilari Märkjärvi rutinerat med en Logset 8H GTE skördare av årsmodell 2015, som är utrustad med ett Logset TH75 skördaraggregat. Han nappar tag i björkarna som om de vore lätta ljus och fäller dem nätt mellan granarna.

- Jag har varit skogsmaskinsförare i 20 år och kört med skördare i 13 år. Denna skog är två hektar, men jobbet kommer att ta längre än två dagar eftersom brådska inte lönar sig på ett sådant här ställe. Vanligtvis jobbar jag med slutavverkning där det finns bastanta träd, säger Märkjärvi.

Skogsägaren Esko Vehmas kommer och tittar till arbetet. Enligt honom fanns det förut en åker på platsen, där han för 48 år sedan beslöt sig för att plantera björkar. Granarna har tillkommit på naturlig väg.

- Ilari har ett ansvarsfullt arbete. Han formar den framtida skogen. Då arbetet görs med en stor maskin skadas inte de kvarblivande träden, funderar Vehmas.  

Mätnoggrannheten måste vara pålitlig

Det märks att Märkjärvi är en flitig förare som är noggrann gällande både arbetet och maskinen. Han brukar själv fixa maskinservicen på Logset skördaren och enligt honom är det ofta lätt att komma åt de olika delarna. Under augusti och september märkte Märkjärvi att skördaraggregatets mättnoggrannet inte var på sin vanliga nivå. De träd han fäller levereras till Koskitukki Oy, som kräver över 90 % mätnoggrannhet.

- Det värsta för en skördarförare är om man inte kan lita på mättnoggrannheten. Varje dag försökte jag justera mätnoggrannheten , men lyckades inte. Då ringde jag Juha Pukkala på teknisk support. Tillsammans med honom gjorde vi förändringar och justeringar på mäthjulet, och efter det har skördaraggregatet igen fungerat utmärkt. Mätnoggrannheten ligger nu på ca 95 %, berättar Märkjärvi.

Han har kört Logset skördaren sedan den köptes som ny till MKU Risto Kangassalo. TOC styrsystemet är så flexibelt, att Märkjärvi lyckades programmera systemet enligt de vanor han hade efter att tidigare ha kört ett annat maskinmärke.