Nyheter

30/12/2020

För Br. Wikblad är avverkning i skärgården ett rutinarbete

Skogsskötsel av skog i skärgården går till på samma sätt som på fastlandet, men i skärgården är arbetet mer krävande eftersom det finns flera faktorer att beakta. Bröderna Kjell och Tomas Wikblad är rutinerade då de kört i skärgårdsskogar i närapå 13 år. De grundade företaget Br. Wikblad nyårsafton år 2007.

I slutet av oktober 2020 håller de på att avsluta ett arbete i Sundom skärgård, utanför Vasa. Föraren Andreas Nynäs har kört ett stort lass virke till stranden och härnäst ska skotaren tankas. Andreas är inte ordinarie anställd hos Br. Wikblad, utan han hoppar in då det behövs. Han arbetar annars som jordbrukare.

- Vi bröder är hemma från Soklot och vanligtvis arbetar vi längs kusten på ett område från Kokkola till Oravais. Det är ovanligt att vi finns i Vasa skärgård, men avverkning i skärgården är överlag ett återkommande fenomen för oss, berättar Kjell.

Br. Wikblad arbetar som underentreprenörer för Forest Kings och virket transporteras vidare till UPM i Jakobstad.

Som företagare har bröderna hunnit inneha nio olika skogsmaskiner. För tillfället har de en skördare och en skotare. Skotaren är en Logset 6F GT från 2019 – företagets första Logset maskin.

- Min bror är konservativ och ville fortsätta med de skogsmaskinsmärken vi haft tidigare. Efter Logset testkörningen ändrade han åsikt. Vi fick skotaren i November 2019. Den har nu ca 1 700 körtimmar. Det är ganska lite, för på ett år brukar körtimmarna ligga på 2 500 h. År 2020 märks också i vår produktion. Det har varit ett oroligt år som präglats av strejker, corona och allmän ekonomisk osäkerhet, säger Kjell.

 

Maskin med rätt utrustning

I skärgårdsskogen krävs att skogsmaskinen är rätt utrustad. Enligt Kjell görs mestadels gallringar hos privata skogsägare och därför har Logset skotaren ett kortare lastutrymme, vilket gör att maskinen svänger smidigt. Kranen är en tio meter lång Mesera 92 och skotaren har centralsmörjning.

- Vi arbetar inte alltid inom optimal räckvidd med kranen. Det krävs att kranen har styrka långt ut då vi exempelvis ska lasta en virkespråm eller lyfta en full bränsle container från båten, menar Andreas.

I skärgården finns det jämnt med arbete men körsträckorna är längre, arbetet påverkas av väder och vind, och skogsmaskinsförarna måste delvis följa hamnarnas arbetstider. Logistiken överlag kräver mer planering: när ska maskinerna tankas, vilka reservdelar behövs och vem kör ut de nödvändiga sakerna till holmarna?

- Om något gör sönder ute i skärgården kan det bli komplicerat. Som tur har vi fått märka att garantin fungerar bra på Logset, säger Kjell.

 

Genomtänkt helhet

Både Kjell och Andreas har en positiv helhetsbild av Logset skotaren och anser att maskinen har flera genomtänkta detaljer. Andreas berömmer speciellt Smooth Ride hyttfjädringen.

- Detta är den första skogsmaskinen med hyttfjädring som jag kör. Skillnaden är enorm. Hyttfjädringen höjer prestationen och fungerar överraskande bra. Då jag lastar tar den bort sidorörelsens stötar. Min arbetsställning är avslappnad och jag är inte lika trött i kroppen då dagen är över, beskriver han.

Kjell räknar upp andra egenskaper:

- Hytten har stor volym, så man har mycket utrymme kring huvudet då man kör. Det är bra att det finns spotlights på hyttgolvet, så man hittar lätt om man tappar något. Sikten från hytten är god speciellt neråt, men jag önskar att fönsterglaslinjen skulle gå en aning högre upp. Det skulle underlätta då man lastar en pråm, avslutar han.

Fler bilder
1.	Kjell Wikblad tar emot bränsletanken i båten. Andreas Nynäs sitter i skotarhytten.
2.	Kjell Wikblad berättar att första året med Logset skotaren har gått bra, även om maskinens körtimmar ligger på lägre nivå än normalt.