Nyheter

22/06/2021

Investeringar i montering och testning av aggregat

Under våren 2021 har Logset gjort omfattande investeringar i skördaraggregatens produktionslinje i fabriken i Kvevlax. Det har byggts nya monteringsplatser för skördaraggregat, vilket ökar produktionskapaciteten med 50 procent. Bredvid monteringen har byggts en ny testningspunkt för de färdigt monterade aggregaten. På andra sidan testningspunkten kommer ännu en packningspunkt för de lösaggregat som ska installeras på grävmaskiner. På det här sättet bildar montering, testning och packning en effektiv linje i fabriken. 

Säkerheten vid testpunkten har förbättrats genom att bygga ett skyddsglas runt hela testpunkten. Dörrarna är utrustade med givare. Om någon av misstag går in i testutrymmet medan aggregatet är aktivt bryts strömmen och aggregatet stannar. Testställningen som finns inne i testutrymmet bär vikten av alla Logsets aggregatmodeller. Ett aggregat åt gången testas enligt testprogrammet. Arbetet att testa samt möjligen packa ett aggregat tar cirka en dag.

- Testbänkens hydraulenhet finns bakom väggen. Det betyder att vi kan styra och belasta aggregaten på samma sätt som om det satt fast på en skogsmaskin. Vi kalibrerar bland annat diametergivarna och kvistknivarna med hjälp av rör, berättar slutgranskaren Dan Österåker som jobbat på Logset i snart tre år.

Under slutgranskningen får skördaraggregaten de fabriksinställningar med vilka aggregaten sedan skickas till kunderna. Det betyder att flera olika tryck ställs in och alla funktioner kontrolleras så att de fungerar som de ska. Kvistknivarnas och matarrullarnas tryck ställs in via datorn som står utanför skyddsglaset. På bordet finns två olika mätsystem: TOC-MD 2 för aggregat som monteras på skördare och Logset MDX 2 för aggregat som monteras på grävmaskiner.

Smidigare samarbete med produktionen

Förut besiktades aggregaten i en annan byggnad. Den nya besiktningspunkten precis intill skördaraggregatens monteringspunkt underlättar samarbetet med produktionen.

- Nu kan vi ge direkt feedback om något inte är som det ska. Och montörerna kan lätt komma och titta medan vi testar, ler Österåker.

Under våren har han introducerat Christian Hyöty till arbetet som slutgranskare. Hyöty har jobbat på Logset i snart tre månader. Både Österåker och Hyöty har en bakgrund som skogsmaskinsförare.

- Det här är en modern och säker besiktningspunkt. Här gör vi alla grundinställningar, men maskinföraren gör finliret i skogen enligt de träd som finns där, säger Hyöty. 

 

Fler bilder
Dan Österåker testar tryck på svärdet.
Christian Hyöty och Dan Österåker står utanför skyddsglaset. De kan styra skördaraggregatet med hjälp av de mätsystem som finns på bordet.