Nyheter

11/01/2019

Logset byggde en testkörbana

I slutet av 2018 byggde Logset en 500 m lång testkörbana bredvid bolagets skogsmaskinsfabrik i Kvevlax. Banan är byggd så att den motsvarar olika skogsförhållanden och varje ny maskin som kommer från fabriken testas på banan. Testbanan är indelad i områden, som möjliggör testandet av maskinerna i olika sorts förhållanden. Testkörbanan har förbättrat ansenligt både kvaliteten och effektiviteten av testandet.

- Testkörbanan är en ypperlig lösning. Våra slutgranskare och produktutvecklingen har tagit emot banan med stor iver. Nu har vi bättre möjligheter att testa och justera våra maskiner innan de överlåts till kunderna. Det här känns som ett stort kliv framåt, ler teknisk direktör Jukka Kivipelto.

Testkörbanan består av sex delar, där maskinerna kan kontrolleras på olika sätt: en rak sträcka för acceleration, bromsförmåga och körhastiget, backar för dragkraft och belastning, kaliberings- och sågområde för skördare där skördaraggregatet kalibreras genom att mata och såga stockar, lastningsområde för att justera och testa kranen, samt studsbana för hyttfjädring och stabiliseringssystem.

Tidigare utnyttjade Logset en kortare testkörbana, varefter maskinerna ännu måste föras till skogen för slutliga tester.

- Nu har vi en egen avstängd testkörbana, där vi kan genomföra alla nödvändiga tester. Vi kan även utnyttja banan till att utbilda våra kunder eller presentera maskinernas egenskaper, berättar Kivipelto.

Fler bilder
En hel av Logsets testkörbana.