Nyheter

21/02/2018

Logset förbättrade resultatet 2017

Försäljningskanaler utvecklades i USA och Ryssland

Produktutvecklingen koncentrerade sig på Logset TOC 2 styrsystemet

År 2017 växte Logset Ab :s omsättning och resultatet förbättrades. Omsättningen låg på 30 922 k€ (2016 : 27 664 k€), varav affärsvinstens andel var 935 k€. År 2017 blev resultatet bättre än 2016. Orderstocken ligger på en bra nivå.

Under 2017 koncentrerade sig Logset speciellt på att utveckla försäljningskanalerna och på produkt-
uveckling. Bolaget ingick märkbara återförsäljaravtal med Fabick Cat och Milton Cat i USA. Landet är en ny marknad för Logset. Den nya marknaden förväntas öka försäljningen, samt balansera variationer i efterfrågan på produkterna. I Ryssland ingick Logset två nya återförsäljaravtal med Tehnocom och Daltehnotrade. Under 2017 växte Ryssland till Logsets näst största marknad efter Frankrike och
utvecklingen förväntas fortsätta.

Inom produktutvecklingen koncentrerade sig Logset på det nya styrsystemet Logset TOC 2 (Total Operation and Control). Styrsystemet lanserades sommaren 2017.

I och med de nya försäljningskanalerna är utsikterna för 2018 ljusa. Efterfrågan på Logset 12H GTE Hybrid skördaren, andra skördarmodeller, samt skördaraggregat förväntas öka. Logset lanserade Logset 12H GTE Hybrid skördaren år 2016 och det är världens första hybrid skördare.