Nyheter

17/12/2019

LOGSET OCH PESA CAT FÖRDJUPAR SITT SAMARBETE I BRASILIEN

Skogsmaskinstillverkaren Logset Ab och Logsets återförsäljare Paraná Equipamentos S.A. (Pesa Cat) har undertecknat ett nytt återförsäljaravtal i Curitiba, Brasilien. Enligt det nya återförsäljaravtalet utvidgas Pesa Cats försäljningsområde att inkludera förutom nuvarande delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Paraná, även delstaterna Mato Grosso do Sul och Sao Paulo.

Logset och Pesa Cat började samarbeta för två år sedan och det gemensamma arbetet har utvecklats väl. Tack vare det utvidgade återförsäljaravtalet täcker bolagen bättre områden där det växer eucalyptus. Pesa Cat installerar Logsets skördaraggregat i sina egna PTH 18 bandgående skördare och säljer Logsets skotare och skördare till sitt ansvarsområde.

- De brasilianska skogsbolagen har varit speciellt intresserade av skördaren Logset 8H GTE Hybrid som lanserades tidigare i år. Vi planerar att skicka den första maskinen till Brasilien under vintern, berättar styrelseordförande Tapio Nikkanen.

Fler bilder
Pesa Cats ägare Rogério Borio (t.v.) och Francisco Borio tillsamman med Tapio Nikkanen från Logset.