Nyheter

25/11/2019

LOGSET ÖPPNAR ETT FÖRSÄLJNINGSBOLAG I SVERIGE

Logset öppnar ett försäljningsbolag med namnet Logset Ab Sverige Filial i Södra Sverige nära Halmstad i december 2019. Kontoret börjar sin verksamhet 2.12.2019. Efter att Logset grundades år 1992 har bolaget sålt maskiner till Sverige via återförsäljare. I fortsättningen kommer maskinförsäljningen till Södra Sverige och Danmark att skötas via det nya försäljningsbolaget, som även kommer att stöda återförsäljaren Sigsjö Maskin Ab med försäljning i Norra Sverige.

Försäljningsbolaget är en ny öppning som förväntas öka försäljningen både i Sverige och Danmark. Andreas From, 32, har utnämnts till försäljningschef för det nya försäljningsbolaget. Froms far har varit skogsmaskinsföretagare och även From själv har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv med stora maskiner och i huvudsak inom skogsbranschen. De senaste fyra åren har From sålt maskiner hos ett konkurrerande märke.

- Jag har alltid varit intresserad av maskiner och via min far fick jag bekanta mig med skogsmaskinsbranschen. Jag vill ge Logset den chans som maskinerna förtjänar. Det känns som ett fantastiskt bolag och jag vill öka försäljningen av maskinerna i Sverige och Danmark, säger From.

Logsets försäljningsdireköter för Europa Mikko Laurila anser att det är ett naturligt beslut att satsa på marknaden i grannlandet.

- Sverige är en betydande marknad som ligger nära. Vi har redan kunder i Sverige och efterfrågan på våra maskiner ökar. Cirka hälften av vår personal har svenska som modersmål, vilket underlättar det nya försäljningsbolagets arbete. Grundandet av det nya försäljningsbolaget följer vår strategi att finnas nära kunderna och stöda återförsäljarna.  

Fler bilder
Andreas From