Nyheter

24/03/2020

LOGSET STÄNGER PRODUKTIONEN FÖR HELA APRIL 2020

Koronaviruset sprider sig som bäst världen över. Valutakurser är ostabila och flera länder stänger sina gränser samt begränsar resandet. Logset strävar till att minimera viruspandemins effekter på bolagets verksamhet genom att ta till flera olika åtgärder.

Logsets personal gör allt för att arbetet ska flyta effektivt även om det görs på distans. Fredag 20.3.2020 avslutades de lokala samarbetsförhandlingarna med följande beslut:

  • Logsets produktion stänger för hela april 2020.
    • Hela produktionspersonalen permitteras under april månad.
    • Största delen av Logsets övriga personal permitteras eller jobbar endast deltid under april månad.
  • Under april kommer after sales kundsupport att fortsätta jobba på distans från Gamla Vasa. Reservdelsförsändelser skickas också ut som normalt.
  • Försäljningen och återförsäljarnas stöd fortsätter på distans.

Dessa beslut fattades eftersom Logset vill minimera smittorisken bland personalen och för att bolaget vill minimera de operativa kostnaderna tills det igen är tryggt att jobba i grupper och spridningen av viruset är under kontroll. Planen är att produktionen och maskinleveranserna återgår till normal verksamhet från och med 4.5.2020.

Logset strävar till att fortsätta den vanliga verksamheten genast när det är möjligt. Vår första prioritet är ändå att hålla oss friska och förhindra att viruset sprids ytterligare.

Logsets personal önskar er styrka att orka igenom denna situation – tillsammans är vi starka!