Nyheter

24/10/2017

Modern skogsavverkning i brant terräng

Brant terräng är utmanande inom skogsindustrin, eftersom skogsmaskinerna är tunga och kan förstöra marken under sig. Lyckligtvis har tekniken gått framåt och idag finns det flera lösningar för skogsavverkning i brant terräng.

I Sydamerika har Logset testat en särskild vinsch till sina skotare med bra resultat.

- Om maskinerna dagligen jobbar i brant terräng skulle jag rekommendera använding av TWinch som har utvecklats av Ecoforst. I Sydamerika har vi testat deras lösningar med vår största skotare Logset 12F GT med imponerande resultat, säger Logsets tekniska direktör Jukka Kivipelto och fortsätter:

- Tack vare TWinchen blir skogsmaskinen mångsidiare då kabeln antingen kan fästas i framramen eller bakramen. Den skilda vinschen kan också lätt flyttas till en annan dragpunkt med hjälp av en fjärrkontroll.

Maximal effekt med T-Winch

Logset levererade 12F GT skotare med klämbank till Biofor i Chile i mitten av 2016. Biofors arbetsområden består endast av slutavverkningar. I branta backar fördelar sig skogsmaskinens vikt inte jämnt mellan de åtta hjulen och då är T-Winchen till stor hjälp.  

- Den synkroniserade vinschen är automatiskt kopplad till maskinen med hjälp av radiostyrning. Om till exempel skogsmaskinens förare stannar maskinen, så stannar också T-Winchen. På detta sätt hålls kabeln alltid spänd, förklarar Kivipelto.

Logset 12F GT skotaren har en dragkraft på 250 kN. Kombinerat med T-Winchen har föraren 350 kN till sitt förfogande. Denna Logset 12F GT och T-Winch -komination kan jobba på ett säkert sätt i backar med 45 % lutning. Ett antal gånger har 12F GT körts i backar med upp till 80 % lutning.

- En skild vinsch är att rekommendera om skogsmaskinen konstant jobbar i brant terräng och det är nödvändigt att få den maximala effekten ur maskinen. Eftersom TWinchen har en egen motor tar den inte kraft ur skogsmaskinen, säger Kivipelto.

Fler bilder
Den synkroniserade vinschen är automatiskt kopplad till maskinen med hjälp av radio-styrning.
Biofor använder Logsets klämbank i Chile. Med den kan de dra hela trädstammar från branta sluttningar. Klämbankens storlek är 2,75 m2.