Nyheter

23/04/2021

ÖVERRASKANDE 2020 OCH FÖRNYAD STYRELSE

År 2020 hade skogsmaskinstillverkaren Logset Ab en omsättning på 37.5 miljoner euro (2019: 48.0 miljoner euro) och en affärsvinst på 0.9 miljoner euro (2019: 2.5 miljoner euro).

Det gångna året var avvikande och utmanande på många sätt. Efter en relativt stark början på året rasade marknaden tillfälligt på grund av den globala koronapandemin. Logset reagerade snabbt på det nya marknadsläget. Tack vare snabba åtgärder och gott samarbete lyckades Logset svänga ett år som börjat svagt till ett år av utveckling på flera områden.  

- Så här i efterhand kan jag konstatera att det lönade sig att ta de olika scenarie-modellerna i bruk i ett tidigt skede. Förra årets resultat är en fin prestation och jag är stolt över hela personalens insatser. Storleken på vårt företag och det goda samarbetet gjorde att vi snabbt kunde reagera gentemot överraskningarna. Tillsammans klarade vi av att svara på utmaningarna, berättar verkställande direktör Tommi Ekman.

Efterfrågan på skogsmaskiner steg sommaren 2020 och det fjärde kvartalet var starkt för Logset. Bolaget nådde sina ekonomiska målsättningar och är starkare än någonsin inför 2021. Marknadsläget för 2021 ser bättre ut även om arbetsresor fortfarande är försvårade på grund av koronapandemin.

Under 2020 började Logset arbeta för att förbättra kvaliteten. Arbetet är fortgående och 2021 ska det satsas på att ta fram en företagskultur där man alltid strävar efter bästa kvalitet. Andra viktiga tyngdpunkter är kunderna, produktutvecklingen och innovationer.

Vid bolagsstämman den 16.4.2021 valdes en ny styrelse. Styrelsemedlemmen Mikko Lehikoinen började som styrelseordförande. Största aktieägaren Ilkka Brotherus fortsätter som styrelsemedlem. Nya medlemmar är Kari Mikkilä och Esa Rantala. Mikkilä är nuvarande anskaffningsdirektör på Logset men lämnar jobbet då en ny anskaffningsdirektör har hittats. Rantala har fungerat som Logsets verkställande direktör 2012 – 2014.