Nyheter

30/06/2020

Skogsenhet och Logset samarbetar

Sedu skogsenhet och Logset inleder viktigt samarbete

 

Solen blänker i sjön och sommarens lummiga grönska välkomnar besökaren till Sedu Ähtäri skogsenhetens campus, som är beläget i Tuomarniemi, Finland. I höst kommer ett stort antal studerande att inleda sina skogsmaskinsförar studier på det vackra campuset.

- Denna vår hade vi rekordmånga sökanden. Hela 45 stycken hade valt linjen som första alternativ och normalt har vi 26 platser. I år höjde vi antalet studieplatser till 32. Vi har jobbat mycket med att marknadsföra oss och nu börjar det bära frukt. Varje höst ordnas öppna dörrarnas dag då regionens 8:e och 9:e klassister får bekanta sig med campuset och terrängundervisningen. Vi ordnar ett demo och frågesport i terrängen och bjuder eleverna på pannkaffe och grillkorv. Studerandenas tutorer visar eleverna runt, berättar skogsenhetens lärare och utbildningsansvarige Antti Virkkunen.

Höstens studerande får köra med en splitterny och effektiv Logset 8H GTE Hybrid skördare som levererades till skolan våren 2020. Skolan har även en Logset 5F GT skotare från 2018 och en ny Logset simulator. Bakom de nyaste anskaffningarna ligger ett nytt samarbetsavtal som fördjupar samarbetet mellan Sedu och Logset ytterligare.

- I fortsättningen kan Logset erbjuda kunder och återförsäljare användarutbildning via Sedu Ähtäri. Första pilotprojektet ordnades under vårvintern 2019. Samarbetet gynnas av att läroanstalten har en Logset skördare och en Logset simulator för detta ändamål.

Antti har ett tydligt svar på frågan varför läroanstalten satsade på en hybridskördare.

- Hållbar utveckling, miljövänlighet och det att vi tar hand om vår natur betonas i och med hybridteknologin. Sedu vill befrämja dessa värden och styra våra studerande i samma riktning. Vi vill dessutom vara en föregångare inom skogsundervisningen genom att vara den första läroanstalten som använder hybridteknologi i undervisningen.  

Hybridskördaren är en leasing maskin. Det börjar bli vanligare att läroanstalter skaffar nya maskiner via leasing-kontrakt. Tack vare leasing-kontrakten undviker skolorna  stora engångsinvesteringar,  ekonomin belastas mindre och de kan förnya maskinerna oftare.

- En skogsmaskin är en stor investering. På grund av de nedskärningar som gjorts inom utbildningssektorn godkänns stora investeringar sällan. Skolorna måste ändå följa utvecklingen. Speciellt skördarnas datateknik och mätenhet förnyas snabbt. Vi vill undervisa våra studerande med hjälp av dagens teknik. Det vinner vi alla på: läroanstalten, våra studerande och regionens företagare.  
 

Förändring behövs inom branschen

Trots att rekordmånga studerande sökte sig till läroanstalten är Antti bekymrad över att branschen kanske inte har tillräckligt många yrkeskunniga förare i framtiden. Enligt honom får de flesta ungdomarna arbete som motsvarar utbildningen i sin hemtrakt, men samtidigt är det många som väljer en annan yrkesbana.

- Skogsmaskinsförarens arbete är varierande. Efter studierna väljer en del att börja med logistik- eller markarbete. Dessa branscher erbjuder regelbundna arbetstider och även lönen kan vara högre. Det lockar unga.

Antti förklarar att arbetet påverkas periodvis av många faktorer: ombytliga väderförhållanden, den instabila världsmarknaden och stora börsbolag som köper virket. Utbud och efterfrågan går sällan hand i hand med rådande väderförhållanden. Detta fick vi uppleva senaste vinter. Marknadsläget var inte det bästa möjliga i Centrala Europa på grund av spridning av skadeinsekter, och i Mellersta- och Södra Finland var vintern dålig. I norr påverkades skogsavverkningarna av det tjocka snötäcket.

- Till råga på allt blir förhandlingar gällande avverkningstaxan allt tuffare, och följer inte de ökande kostnaderna. Det krävs ändå att företagarna ska ha aktuell utrustning. Utmaningar finns, och de är väl utbredda lite överallt efter våren med coronaviruset.

 

Skördarförare om tre år

Teemu Muhonen är tredje årets studerande. Han drogs till skogsbranschen eftersom han alltid tyckt om stora maskiner och han ville ha ett praktisk arbete. För tillfället arbetar Teemu via ett läroavtal som skotarförare för Harvestline Oy och samlar studiepoäng från arbetet. Om allt går väl kommer Teemu att bli klar med sina studier till julen 2020.

- På jobbet kör jag en Logset 5FP GT från 2017. Skotarhytten är rymlig och det finns mycket förvaringsutrymme. Sikten är också riktigt prima.

Hittills tycker Teemu att hans yrkesval känns rätt och han trivs utmärkt.

- Om tre år sitter jag bakom skördarspakarna. Det verkar som ett häftigt jobb. Jag kan rekommendera dessa studier till personer som vill ta mycket ansvar över sitt arbete, trivs för sig själv och som är intresserade av skogsvård. Jag upplever att skogsvård är överraskande komplicerat och fascinerande, då vi har träd som ska sparas, skyddade områden med mera, säger han.

 

Fler bilder
Antti Virkkunen (t.v.) arbetar som skogsenhetens lärare och utbildningsansvarig. Teemu Muhonen ska inleda sitt tredje studieår vid skolan.