Nyheter

09/02/2018

Tydligt styrprogram underlättar vardagen

Logset har förnyat det styrprogram som bolaget utvecklat för skogsmaskiner. Det nya styrprogrammet heter TOC 2 (Total Operation and Control 2). Under utvecklingsprocessen har tyngdpunkten legat på användarvänlighet. Skotare med TOC 2 styrprogram har varit i produktion redan tidigare, medan TOC 2 skördarnas produktion började sommaren 2017. Skördaren har förutom basmaskinens styrprogram även integrerad TOC-MD 2 för styrning av skördaraggregatet.

- Förnyade TOC 2 är väldigt användarvänligt. Bland annat styrprogrammets menyer, färger och bildsymboler har ändrats. Utvecklingen av programmet har utgått från användaren. Våra kunder och personal med bakgrund inom skogsmaskiner har spelat en stor roll. Exempelvis vår testingengör Jari-Pekka Ylikoski, som ansvarar för att testa styrprogrammet, har tidigare jobbat som skogsmaskinförare i över tio år och efter det med många olika uppgifter inom skogsmaskinbranschen. Tack vare detta betjänar styrprogrammet kunderna bätte än väl, berättar utvecklingschef Jouni Kytövaara, som snart jobbat 13 år på Logset.

TOC 2 inställningarna är indelade i basinställningar och avancerade inställningar. Från basinställningarna hittar föraren allt som behövs under en vanlig arbetsdag.

 

Nytt styrreglage och feldiagnostisering

Tack vare det nya styrreglaget, som planerats av utvecklingsingenjör Markus Storsjö, är användargränssnittet behagligare än tidigare. Storsjö har också varit med och planerat den grafiska sidan av TOC 2 styrprogrammet, för att de olika inställningarna ska vara lätta att hitta. TOC 2 programmet har utvecklats på Linux botten för att styra skogsmaskiner. En PC-dator med Windows användarsystem finns i skogsmaskinens hytt endast för skogsbolagens kartprogram och dataöverföring.

- Feldiagnostiseringen i TOC 2 har förnyats i samarbete med elplanerare Ville Rönkkö. Med hjälp av felkoder kan TOC 2 berätta exakt var och hurudant fel som uppstått. Det är således nu lättare att hitta felen, vilket underlättar både kundernas och service sidans vardag. Då problem uppstår får vi maskinerna snabbare fixade, säger Kytövaara.

 

Fakta om Woodforce

Woodforce är ett projekt som drivs av skogsbolagen Stora Enso, Metsägroup och Metsähallitus. Projektet förenar dataöverföringsprogrammen. Om en företagare arbetar åt flera skogsbolag kan han i framtiden använda ett program med dem alla.

Logset deltar i Woodforce pilotprojektet för att garantera att Logsets skogsmaskiner är kompatibla med Woodforce. Logsets nuvarande kunder kan uppdatera sina skogsmaskiners styrprogram till TOC 2, för att förutom Woodforce kompatibilitet, även få StanForD 2010 att fungera i maskinerna.

Vill du ha mer information? Kontakta Logsets service!

Fler bilder
TOC 2 styrsystemet har nya menyer, färger och symboler.
Logset skördarna har nya styrreglage. Föraren kan hålla en bekväm position hela tiden då han kör.
Logset skördarens nya minispakarna har 13 knappar per spak. Handledsstödet är ställbart, så att föraren kan först ställa in handledsstödet i förhållande till armsstödet, och sedan sätta paletten med spaken och knapparna på rätt höjd.