Logset TOC 2

Modern styrning av skogsmaskiner 

Product content

Logset har utvecklat ett nytt styrsystem för både skotare och skördare: Total Operation and Control 2 (TOC 2). Styrsystemet är Linux-baserat och gjort för att vara så användarvänligt och praktiskt som möjligt. Grafiken i TOC 2 är ny och likaså menyerna har förnyats helt för att vara snabba och intuitiva att navigera i. 

 

En nyhet för TOC 2 är att många av inställningarna är indelade i två olika kategorier: ­basinställningar och avancerade inställningar. Basinställningarna är lätta att göra för vem som helst, samtidigt som det är möjligt att begränsa vem som får göra de avancerade inställningarna. Kraninställningarna kan fortsättningsvis göras skilt för varje förare.

 

Maskinernas elsystem har också förnyats i samband med TOC 2. Alla maskiner är nu utrustade med elektriskt styrd huvudströmbrytare och en ny servicevänlig huvudelcentral.

Modeller