Reservdelar

Custom field

Försäljningen av reservdelar i Vasa är öppen på vardagar kl. 7.30 – 16.00. Dessutom kan du kontakat oss via dejourtelefonen vardagar kl. 16.00–22.00 och under helger samt helgdagar kl. 9.00–15.00.

Du kan beställa reservdelar direkt på adressen spares@logset.fi

Reservdelsförsäljning

Lars-Erik Nässlin, +358 40 546 9983 
Lauri Ratilainen, +358 50 385 6139
Jyri Trofast, +358 50 443 4817  
Daniel Karlsson, +358 50 344 0993
Jukka Nyholm, +358 50 397 7219
Andreas Vinberg, +358 50 397 7217

Reservdelsförsäljning, Lahtis
 

LOGSET DEJOURTELEFON 010 286 3300

Du kan beställa reservdelar via dejourtelefonen efter våra normala öppethållningstider.

 

Reservdelstorget

Logset har ett omfattande reservdelslager i Gamla Vasa och vår målsättning är att erbjuda reservdelar till ett förmånligt pris. På reservdelstorget hittar du sådana reservdelar som utgår ur sortimentet eller bortslumpas.
Om du är intresserad av någon del, ring Lars-Erik Nässlin, +358 40 546 9983.

Lars-Erik Nässlin
Lars-Erik Nässlin
Chef för reservdelsförsäljningen
+358 40 546 9983
fornamn.efternamn(at)logset.fi