MED UNDERHÅLL I ÅTANKE

Logsets maskiner är byggda för att hållas i gott skick. Flera avancerade lösningar gör underhållet av Logset enkelt: Komponenter och servicepunkter är lättåtkomligt placerade för underhåll. Alla väsentliga komponenter är lätta att nå. Diesel- och hydrauloljetankar är lätta att vända i sidled för underhåll. Kylaren är lätt att rengöra på några minuter. Alla filter är placerade på sidorna av motorrummet, där sidoplåtarna snabbt gåratt ta loss.