Logset

TH95

KRAFTIGT AGGREGAT FÖR STORA VOLYMER

Logset TH95 är det största skördaraggregatet i Logset TH serien. Det är ett aggregat för verkligt tungainsatser i avverkningar med stora träd. Tack vare en kompakt konstruktion är aggregatet mångsidigt och lämpar sig för varierandeförhållanden.

teknologier

teknologier

GARANTERAD EFFEKTIVITET

Stommen och kvistknivarna åstadkommer minimal friktion mot trädstammen. Mindre motstånd vid matning resulterar i sänktbränsleförbrukning och längre livstid på dieselmotor och hydraul komponenter. Geometrin på matararmar och kvistknivar är optimerad för att hålla i grova och tunga stammar. Det garanterar en effektiv matning även om träden är både krokiga och kvistiga.

EXAKT MÄTNING MED TOC-MD

Logset TH95 arbetar smidigt med TOC-MD 2 mätsystemet. Tillsammans bildar de en kombination av styrka och intelligens, som erbjuder pålitlig mätning, enkla justeringar och en oslagbar produktivitet.

Optimal kvistningsdiameter
40-60 cm
Maximal fällnings-/kapdiameter 90 cm

SKYDD FÖR MATARHJUL

Matarhjulets säkerhetsskydd är standardutrustning för att skydda aggregatet på stenig mark, till exempel när det är nedsänkt. Modellen med matarrulle är tillval. 

MÄTSYSTEM

Mätsystemet är stadigt fastsatt på aggregatets ram. Välj den typ av mäthjul som passar dina behov.

REAKTIONSSTÅNG

Reaktionsstängerna i matararmarna centrerar stammarna inuti aggregatet och ser till att de stannar kvar i botten av aggregatet även under en eventuellt reversering av matningen.

KVISTKNIVAR

De robusta kvistknivarna är optimerade för genomsnittlig stamstorlek och de kan enkelt avkvista stora barrträd med grenar.

BAKRE KVISTKNIVARNAS STIFT

Den robusta strukturen på höljet förbinder både fäststiften för de bakre och främre kvistknivarna. Stiftens livslängd är lång. Låsmuttern på stiftet håller ihop hela paketet.

TH95

i ett nötskal

TEKNISK DATA

Bredd – öppet aggregat, mm2 040
Bredd – stängt aggregat, mm1 640
Höjd till toppkniv, mm2 070
Höjd med rotator och länk, mm2 700
Vikt med rotator och länk, kg2 900
 
Max. fällning / kapning diameter, mm900
Sågsvärd, mm1 000
SågenhetSuperCut 300
SågmotorParker F12-40
Sågkedja, sträckningHydraulisk
Kedjeoljetankens volym, l 18
 
Maximalt tryck, bar280
Flöde för optimal produktivitet l/min300
VentilblockSpecialbyggt för skördaraggregat
 
Hydraulmotorer – matningsarmar, cm³1 120
Hydraulmotorer – chassi, cm³500
Hydraulmotorer, pcs4
Matningshastighet (300 l/min), m/s3,9
Max. öppning – matarrullar, mm880
 
Max. öppning – övre knivar, mm1 040
Max. öppning – bak knivar, mm1 200
Kvistningsdiameter – spets mot spets, mm620
Statiska knivar, antal2
Rörliga knivar, antal4
Max tilt angle, º144
 
Alternativ:Indexator IR12
 
Apparat:LOGSET TOC MD2
 
Hjulburen, från, t
Bandburen, från, t30
 

Kontakta din lokala återförsäljare för mera information om tillvalsutrustning.