Från vänster: Direktör för CIFQ Jean François Samray /Lavals universitet Nancy Gelinas/ Minister för naturresurser och skogsbruk i Quebec, Maite Blanchette Vezina/Logsets tidigare styrelseordförande  Tapio Nikkanen / Logset 12H GTE Hybrid och CIFQ kongresshall

DEN FÖRSTA AV TRE HYBRID SKOGSMASKINER TILL KANADAS MYNDIGHETER HAR LEVERERATS

Friday, 2nd June 2023

Vi  har nöjet att meddela att myndigheterna i  Quebec går vidare med totalt 3 hybrid maskiner för lägre utsläpp,  mindre kostnader och effektivare skogsbruk. Den första Logset 12H Hybriden tillkännagavs officiellt av Ministern för naturresurser och skogsbruk Maite Blanchette Vezina, på CONSEIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE DU QUÉBEC (CIFQ) kongressen i månadsskiftet.

Detta är ett naturligt steg i vår strävan till förbättrat skogsbruk med  den senaste tillgängliga trädavverkningsteknologin som även är mest anpassad för  dagens utmaningar  gällande naturresurser. Efter det officiella tillkännagivandet var ministern förväntansfull att se och till och med sitta på förarsätet i Logset 12H Hybriden som stod parkerad utanför kongresshallen.

Ministern för naturresurser och skogsbruk Maite Blanchette Vezina i Logset 12H GTE Hybrid kabinen.

Medlemmar av CIFQ samt kongressgästerna samlades runt maskinen för  många frågor relaterade till hybridteknologi och fördelarna med sådana maskiner. Alla frågor besvarades av teamet från  LN machinerie, som är Logset ansvarig återförsäljare i Quebec.

Logsets tidigare styrelseordförande Tapio Nikkanen, påminde om hela gänget bakom Quebec Hybrid projektet: “Jag har idag äran att  kunna presentera den första Logset 12H Hybriden i Quebec efter fyra års projektarbete” sade Tapio och tillade “som vårt motto vid Logset: ge aldrig upp, olika personer som bidrog och var involverade i det här projektet har gjort ett enastående arbete med att möta och hantera  olika hinder längs vägen, och jag skulle uttryckligen vilja tacka dem”.

Vi vill tacka  myndigheterna i Quebec,  CIFQ och våra kunder för förtroendet och denna möjlighet  och ser framemot de första resultaten av ett mera hållbart utnyttjande av skogsresurserna i Quebec.

Över 15 länder globalt har redan tagit steget mot mera hållbar avverkning med en Logset hybrid.