MOT ETT GRÖNARE SKOGSBRUK TILLSAMMANS.

Logsets skogsmaskiner är de mest bränslesnåla på marknaden. Vi har gjort de bästa ännu bättre. Logset Hybrid är det bästa alternativet för grönt och kostnadseffektivt skogsbruk. Med Logset kan du spara bränsle, vilket gynnar både dig och naturen.

MINDRE CO2-UTSLÄPP

Vi talar om verkliga besparingar, för bränsle och för naturen. Större stammar innebär större besparingar. Vid de största avverkningarna talar vi om 60 % mindre CO2-utsläpp än demest bränslekrävande maskinerna på marknaden. På tal om partikelutsläpp? Vi vet redan att skillnaden är fenomenal, även om den aldrig mäts. Skillnaden är enorm.

8H GTE Hybrid
8H GTE Hybrid

EN BETYDLIG MINSKNING AV PARTIKELUTSLÄPP

Tänk på en dieselmotor som går från tomgång till full gas tio gånger per minut, 8–12 timmar per dag. Jämför det med en statisk 1200–1500 rpm-motor som går med 90 % färre effekttoppar. Skillnaden i partikelutsläpp är enorm. 

HUR FUNGERAR DET?

Hybridskördaren har en dieselmotor, en elmotor och superkondensatorer. Elmotorn fungerar även som generator. När skördaren kräver mer kraft startar elmotorn. När dieselmotorn inte behöver någon extra kraft, fungerar elmotorn som en generator och laddar superkondensatorerna. Hybridteknik passar just skördare väldigt bra. Dieselmotorn går på statiska 1100–1500 rpm, medan elmotorn hanterar effekttopparna. Toppbelastningarna belastar aldrig dieselmotorn och föraren har tillräckligt med kraft för att göra flera saker samtidigt: köra maskinen, manövrera kranen och mata trädet. Hybridskördaren begränsar inte föraren. Du kan bearbeta träd så effektivt det bara går.

STORA TRÄD GER FÖRDELAR

Fördelarna med hybridtekniken blir tydliga i en skog där trädstorleken är större än 250 l/stam. Därför är hybridskördaren inte avsedd för små gallringar. Den är utformad för att bearbeta stora träd och slutavverkning.