Logset

Lösningar för hållbarare skogsavverkning

Custom field

Vår affärsidé

Logset erbjuder förstklassiga lösningar för hållbarare skogsavverking genom att utveckla, tillverka, sälja och underhålla skogsmaskiner som är pålitliga, effektiva och funktionella.

 

Om Logset

Logset Ab är en finländsk skogsmaskinstillverkare. Fabriken finns i Kvevlax, nära Vasa. Logset grundades år 1992 och bolaget har idag ca 100 anställda.

Logset tillverkar skördare, skördaraggregat och skotare. Produktutbudet består av sju skördare, sju skördaraggregat och sju skotare. Alla produkter produceras på Logsets fabrik i Kvevlax. Bolagets återförsäljarnätverk täcker 25 länder och Logset maskiner jobbar i över 25 länder.

Inom after sales erbjuder Logset service och reservdelar, skolningar samt omfattande kundstöd.

Lagarbete

Vi respekterar och litar på varandra, vi brinner för att skapa ett inspirerande arbets- och affärsklimat.

Kvalitet

Vi uppfyller kundernas förväntningar och jobbar med ständig förbättring, så att kundernas förväntningar överträffas.

Rätt strategi

Vi skapar framtidens möjligheter tillsammans med våra kunder.

Snabb och öppen kommunikation

Vi håller alltid intressenter informerade med den senaste relevanta informationen för att underlätta snabba beslut.

Lönsamhet

Vi är affärsinriktade och vi skapar lönsamhet för våra kunder och oss.

Historia

 

 • 1992 - 1996

  Logset grundades 1992 i huvudsak för att ta hand om reservdelsförsäljning och service till de 500 Norcar maskiner som fanns runtom i världen. För att tillverkningen av nya skogsmaskiner skulle börja på nytt i Kvevlax behövde bolaget trovärdiga framtidsutsikter.

   

  Logset lanserade sin första skördare Logset 500H under Elmia Wood mässan i Jönköping år 1993. Skördaren var utrustad med ett Logset 5-55 skördaraggregat. Maskinen köptes av en tysk kund och det blev inte hans sista Logset skördare.  

   

  År 1994 lanserade bolaget Chipset flisaren. Chipset befann sig i skogsbeståndet och flisade hyggesrester och klent gallringsvirke, som den sedan körde till en container vid vägkanten. I Finland var prisnivån på flis cirka hälften av Sveriges, så det var svårt att få ekonomi i det hela. Logset tillverkade ett tiotal Chipset flisare fram till 1998, då tillverkningen flyttades till Sverige.

   

  1996 deltog Logset i Metko mässan. Där träffade Logsets representanter grundarna av Fomac. Fomac var ett litet nybildat bolag som tillverkade Fomac F112 skotare. Logset hade kapital och businesserfarenhet, samt ett internationellt distributionsnät att erbjuda det nystartade företaget. Snart blev Fomac skotaren en mamma till alla blivande Logset skotare.

 • 1997 - 2001

  År 1997 lanserade Logset F-seriens första skotare Logset 6F.

   

  Skotarserien kompletterades med Logset 4F år 1998 och Logset 5F år 1999.

   

  Under dessa år var Logsets skördarserie ofullkomlig. Bolaget tillverkade skotare i olika storleksklasser, men endast en skördare av modell Logset 506H. Skissandet av en ny skördarmodell påbörjades och den första Logset 8H Titan skördaren lanserades under Metko -mässan år 2000.

 • 2002 - 2006

  I början av 2000-talet växte Logset på alla fronter. Produktionen ökade och plötsligt tillverkade bolaget 100 maskiner per år istället för de 30–40 maskiner som gjorts på årsbasis tidigare.

   

  År 2004 presenterade Logset skördarmodellerna Logset 4H Titan och Logset 5H Titan. Användningen av SISU motorer i Logset maskinerna påbörjades.

   

  2005 utsågs Logset till ett av Finlands 25 mest intressanta tillväxtföretag. Bolaget gjorde ett återförsäljaravtal med Wajax i Canada. Då bestod Logsets produktutbud av fem skotare som kunde lastas med 10–18 ton, samt fem skördare som var planerade för både gallringar och slutavverkningar.

   

  Logset 10H Titan skördaren, som planerats för stora slutavverkningar, lanserades 2006.

 • 2007 - 2012

  År 2007 presenterade Logset styrsystemet TOC (Total Operation and Control) som planerats för Logsets Titan skotare.

   

  2008 blev ett svårt år. Försäljningssiffrorna rasade dramatiskt. Logset gick från att vara ett företag med högsta kreditvärdering AAA till nästan konkurs.

   

  Junttan avknoppades från Logsets ägare Pilomac år 2009 och Logset beviljades skuldsanering. Under samma år presenterade Logset ett mätsystem för skördare: TOC-MD.

   

  Bolagets situation började stabilisera sig 2010. Produktutvecklingen hade försummats sedan 2008. Titan skördaren som tillverkats under tio års tid behövde förnyas.

   

  2011 började Logset tillverka TH-skördaraggregat. GT-seriens skotare och skördare presenterades år 2012 på de viktigaste mässorna i Tyskland, Frankrike och Finland. Samma år lanserade Logset även skördarens svängade hytt.

 • 2013 - 2017

  År 2014 presenterade Logset två åttahjuliga skördare: Logset 6HP GTE och Logset 8H GTE. Logset simulatorn presenterades för första gången under FinnMetko-mässan i Finland. Simulatorn har både skotarens och skördarens köregenskaper.

   

  2015 lanserade Logset skotaren Logset 12F GT med en lastkapacitet på 20 ton.

   

  Under årens lopp har Logset haft en klar strategi att satsa på produktutveckling. 2016 lanserade Logset världens första hybrid skördare: Logset 12H GTE Hybrid. Hybridsystemet har väckt en hel del intresse inom den annars traditionella skogsbranschen.

   

  2017 firar Logset sin 25-års födelsedag. Året började med lanseringen av två nya skördaraggregat: Logset TH85 och Logset TH65 Euca. Logsets produktutbud består av sju skotare, sju skördare och sju skördaraggregat.

   

  Under de senaste åren har Logset utvecklat nya generationens styrsystem för skotare och skördare: Total Operation and Control (TOC 2). Förutom basmaskinens styrsystem har Logset också utvecklat ett nytt styrsystem för skördaraggregatet: Total Operation and Control – Measuring Device 2 (TOC-MD 2). Båda styrsystemen är Linux baserade.