Logset

Ron Back, Logset's CEO

RON BACK ÄR LOGSETS NYA VD

Logsets ekonomi- och administrationschef Ron Back har valts till bolagets vd från och med början av nästa år. När nuvarande vd går i pension är övergången ett naturligt steg i företagets utveckling.

Ron Back (40) har arbetat som Logsets ekonomi- och administrationschef sedan 2019. Tidigare har han bland annat arbetat som vd för VAMP på Schneider Electric.

– Nu börjar ledningsgruppen bli komplett. Vid rodret står ett kompetent och ungdomligt team, och Pascal Rety utsågs samtidigt till vice vd. Kari Mikkilä ombads i början av året att komma tillbaka från pensioneringen för att utveckla företaget, och det var precis vad han gjorde. Nu är det tid att gå vidare och vi tackar Kari för allt som han har bidragit med, säger styrelseordförande Tapio Nikkanen.

– Trots de speciella tiderna vi lever i har vi kunnat utveckla Logsets verksamhet. Vi har ett bra marknadsläge för att kunna tillgodose t.ex. skogsindustrins miljöfrågor. Vi ser på framtiden med ett positivt synsätt, trots världssituationen, säger Ron Back.