HYBRIDENS BRÄNSLEEFFEKTIVITET I JÄMFÖRELSE

Metsäteho gjorde en omfattande test där Logsets 8H GTE Hybrid skördare jämfördes med den redan bränslesnåla traditionellla Logset 8H GTE modellen som är utrustad med en dieselmotor.

Läs de opartiska jämförelseresultaten i Metsätehos rapport: https://www.metsateho.fi/logset-hybridiharvesterin-polttoainetehokkuus/