Logset

HYBRIDENS BRÄNSLEEFFEKTIVITET I JÄMFÖRELSE

Metsäteho gjorde en omfattande test där Logsets 8H GTE Hybrid skördare jämfördes med den redan bränslesnåla traditionellla Logset 8H GTE modellen som är utrustad med en dieselmotor.

Läs de opartiska jämförelseresultaten i Metsätehos rapport: https://www.metsateho.fi/logset-hybridiharvesterin-polttoainetehokkuus/

Läs mer

Läs mer

Vi söker en ny arto!

VI BEHÖVER EN NY ARTO! Nu har du ett enastående tillfälle då vår fastighetsskötare går i pension:Vi söker en professionell fastighetsskötare till skogsmaskinfabriken i Kvevlax.

VI SÖKER MONTÖRER

Logset är en internationell föregångare inom skogsmaskins-branschen. Vi fokuserar på  att utveckla och tillverka kundvänliga skogsmaskiner som belastar miljön så litet som möjligt…