Logset

STYRELSEN UTNÄMNDE NY VD

Styrelsen utnämnde ny VD från årets början. En erfaren Logset-man, Kari Mikkilä, EM, fortsätter som Logsets VD. Mikkilä har tidigare arbetat som anskaffningsdirektör. CFO Ron Back fortsätter som vice VD.

Läs mer

Läs mer

Vi söker en ny arto!

VI BEHÖVER EN NY ARTO! Nu har du ett enastående tillfälle då vår fastighetsskötare går i pension:Vi söker en professionell fastighetsskötare till skogsmaskinfabriken i Kvevlax.

VI SÖKER MONTÖRER

Logset är en internationell föregångare inom skogsmaskins-branschen. Vi fokuserar på  att utveckla och tillverka kundvänliga skogsmaskiner som belastar miljön så litet som möjligt…